Porovnávač
penze

Porovnali jsme výhodnost penzijního spoření (doplňkové penzijní spoření).
Víte, že Vaše peníze v penzijních fondech nejsou ze zákona pojištěné?
Jde o investici, ne o bankovní vklad, který ze zákona pojištěný je.
Dle zvolené míry rizika investujete do dluhopisů, jiných cenných papírů nebo do akcií.
V případě úpadku penzijního fondu se svých nároků můžete domáhat pouze soukromoprávní cestou.